Linux Sistem Performansı
Sistem performansını
disk, işlemci, bellek vb. bileşenler etkiler ve oluşturur. Performansı izlemek, geçmişi görmek ve test etmek için komutlar ;

top : Sistemde çalışanları, cpu vb. oranları listeler. "s" ile yenilenme süresi değiştirilir, "m" ile bellek kullanımı listeler, "p" işlemciye göredir.

# top

free : Bellek kullanımı listeler.

# free -m (-m parametresi MB cinsinden listeler) 

Ram her zaman en eskiyi siler ve kendini full kullanımda gösterebilir. Gerçek değeri bulmak için ; "buffer/cache-used : 547 + buffers : 185 + cached 2239" şeklinde formül vardır.

iostat ve sar : Diskin durumunu gösterip okuma-yazma hızını inceler, sar ise sisteme ait geçmiştekileri raporlar. ( Komutlar için "yum install sysstat" ile paket yüklenmelidir. )

# sar
# sar -A (tüm raporlar)
# iostat (1 saniyedeki durumu göster)
# iostat 60 1 -m (saniyede neler oluyor - MB türünden göster)
# iostat 2 5 (2 saniyelik gecikmeyle 5 kez son
2 saniyedeki durumu göster)
   # vi /etc/sysconfig/sysstat ( HISTORY değeri ile X günlük log tut,
COMPRESSAFTER ise X günden eski kayıtları sıkıştır)

           
vmstat : Bellek kullanımı, swap, disk işlemleri, işlemci kullanımı bilgilerini verir.

# vmstat

Ekran Çıktısında ;

r : kuyrukta çalışmaya bekleyen işlemler
b : diskte okuma-yazma işlemi yapan process sayısı
id : boş işlemci yüzdesi

df : Disk kotasına bakılır. Ne kadarı boş, ne kadarı dolu.

# df -h (-h parametresi MB-GB cinsinden verir)
    
dd : Disk hızını test eder.

# dd if=/dev/sda  of=/dev/sdb (input-output)
# dd if=/dev/zero of=/root/testfile bs=1M count=1024 (1 MB'lık 1024 tane dosya oluştur ve diskin hızını test et. Örnek : 11.85 sn.)

netstat : Ağ bağlantısı ve kullanımı, route tablosu incelenir.

# netstat -i , netstat -r , netstat -atn (çalışan process listesi)


}
tarih : ocak 2013
kategori : linux

Yorum Yapmak İstersen ?
Yazılıp / Çizilenler
Konuya kimse yorum yapmamış ...